RATIONALIST INTERNATIONAL

http://www.rationalistinternational.net

Paul Kurtz
Paul Kurtz
21 grudnia 1925 – 20 października 2012

Paul Kurtz, amerykański sceptyk, założyciel nowoczesnego ruchu świecko-humanistycznego i filozof zmarł 20 października 2012 r. Miał 86 lat. Był Honorowym Członkiem Rationalist International a także Honorowym Członkiem Rationalist Association (dawniej RPA) w Wielkiej Brytanii.  W 1999 r. Kurtz otrzymał Międzynarodową Nagrodę Humanistyczną od IHEU, a w 2000 r. otrzymał Międzynarodową Nagrodę Racjonalistyczną od Rationalist International.

Napisał 50 książek i blisko 800 artykułów. Wiele jego książek było tłumaczonych na ponad 60 języków. Wśród nich są The Transcendental TemptationZakazany owoc: Etyka humanizmuThe Courage to BecomeMulti-Secularism: A New Agenda. Jego opublikowana bibliografia prac z lat 1952 do 2003 zawiera 79 stron.

Paul Kurtz był w dużej mierze odpowiedzialny za laicyzację humanizmu. Zanim Kurtz przyjął określenie “humanizm świecki”, które w latach 1980. zyskało szeroki rozgłos dzięki chrześcijanom fundamentalistycznym, humanizm był postrzegany bardziej jako religia (lub pseudo-religia), która nie obejmowała sił nadnaturalnych. Widać to w pierwszym artykule oryginalnego Humanist Manifesto, który mówi o “humanistach religijnych” oraz we wpływowej książce Charlesa i Clary Potterów z 1930 r., Humanism: A New Religion.

W 1969 r. Kurtz założył wydawnictwo Prometheus Books. Był także założycielem i byłym przewodniczącym Committee for Skeptical Inquiry (dawniej Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP)), Council for Secular Humanism oraz Center for Inquiry. 18 maja 2010 r. zrezygnował ze wszystkich tych funkcji.

Był redaktorem naczelnym pisma Free Inquiry, publikacji Council for Secular Humanism. Był współ-prezydentem International Humanist and Ethical Union (IHEU). Był Członkiem American Association for the Advancement of Science, Humanist Laureate, Honorowym Członkiem Rationalist International, prezydentem międzynarodowej Academy of Humanism oraz Honorowym Członkiem Rationalist Association (dawniej Rationalist Press Association) w Wielkiej Brytanii.

Jako członek American Humanist Association miał wkład w pisanie Humanist Manifesto. Były redaktorem naczelnym The Humanist w latach1967-1978. Asteroid (6629) Kurtz został nazwany na jego cześć.

Kurtz posłużył się rozgłosem stworzonym mu przez fundamentalistycznych kaznodziei, żeby rozszerzyć członkostwo Council for Secular Humanism, jak również usunąć religijne aspekty znajdowane we wcześniejszych ruchach humanistycznych.

W 1991 r. założył Center for Inquiry in 1991. Obecnie istnieje około 40 Centrów i Społeczności na całym świecie, włącznie z Los Angeles, Waszyngtonem Nowym Jorkiem, Londynem, Amsterdamem, Warszawą, Moskwą, Pekinem, Hyderabadem, Toronto, Dakarem, Buenos Aires and Katmandu. Po ustąpieniu z Center for Inquiry, Paul Kurtz założył Institute for Science and Human Values jako odrębną organizację.

Kurtz był emerytowanym profesorem filozofii na State University of New York w Buffalo, a poprzednio uczył także na uczelniach Vassar, Trinity i Union oraz w New School for Social Research

Kurtz urodził się w Newark w New Jersey jako syn Sary Lasser i Martina Kurtza. Kurtz otrzymał licencjat na New York University i magisterium oraz tytuł doktora filozofii na Columbia University. W młodości Kurtz był lewicowcem, ale powiedział, że służba w armii Stanów Zjednoczonych podczas drugiej wojny światowej nauczyła go niebezpieczeństw ideologii. Widział obozy koncentracyjne Buchenwald i Dachau po ich wyzwoleniu i rozczarował się do komunizmu, kiedy spotkał rosyjskich robotników przymusowych, siłą zabranych przez nazistowskie Niemcy, którzy jednak po zakończeniu wojny odmawiali powrotu do Związku Radzieckiego.

Sanal Edamaruku (Prezydent Rationalist International i prezydent Indian Rationalist Association) oraz Pekka Elo (prezydent Finnish Humanist Union i Członek Honorowy Rationalist International) we wspólnym oświadczeniu wydanym w Helsinkach w Finlandii składali kondolencje w związku ze śmiercią Paula Kurtza.

In Praise of Rationalism” - Inaugural address of Paul Kurtz during the 2nd International Rationalist Conference held at Thiruvananthapuram, Kerala, India on 17-21 January 2000.

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska