RATIONALIST INTERNATIONAL

http://www.rationalistinternational.net

Wielka Brytania: Richard Dawkins świętuje zwycięstwo nad kreacjonistami

Richard Dawkins

Prof. Richard Dawkins z radością przyjął decyzję rządu brytyjskiego, odcinającą szkoły prywatne od funduszy państwowych, jeśli na lekcjach nauk ścisłych i przyrodniczych nauczają kreacjonizm. Decyzja została podjęta w następstwie wielkiej kampanii British Humanist Association przeciwko kreacjonizmowi, na której czele stał Dawkins i którą popierało 30 wiodących edukatorów i naukowców.

Szkoły te, prowadzone przez osoby prywatne lub organizacje, nie są w Wielkiej Brytanii zobowiązane do przerabiania ogólnokrajowych programów szkolnych – którą to lukę wykorzystywały grupy anty-ewolucyjne, by promować kreacjonizm i doktrynę “inteligentnego projektu” jako teorię naukową. Obecnie zrewidowany model finansowania powoduje wstrzymanie funduszy każdej szkole, która nie spełnia pewnych kryteriów programowych. Twierdzenia, że Ziemia i życie na Ziemi zostały stworzone przez boga, nie można już dłużej podawać jako fakt, ponieważ jest to „sprzeczne z nauką, dowodami historycznymi i wyjaśnieniami”.

[17 stycznia, 2012]

Tłumaczenie: Małgorzata Koraszewska