RATIONALIST INTERNATIONAL

http://www.rationalistinternational.net

Britannia: Dawkins juhlii voittoa kreationisteista

Richard Dawkins

Professori Richard Dawkins tervehti ilolla Britannian hallituksen päätöstä evätä valtionrahoitus yksityisiltä oppilaitoksilta, jos ne opettavat luonnontieteen tunneilla kreationismia. Päätös seurasi British Humanist Assosciationin voimakasta kreationismin vastaista kampanjaa, jonka johtohahmona Dawnkins oli, ja jota tuki 30 merkittävää kouluttajaa ja tiedemiestä.

Yksityishenkilöiden tai järjestöjen ylläpitämien koulujen ei ole pakko noudattaa Britannian kansallista opetussuunnitelmaa. Se on porsaanreikä, jota evoluutionvastaiset ryhmät voivat käyttää edistääkseen kreationismia ja “älykkään suunnittelun” oppia tieteellisenä teoriana. Tässä uudistetun mallin mukaisessa rahoitussopimuksessa ei anneta rahaa millekään sellaiselle yksityiskoululle, joka ei täytä tiettyjä opetussuunnitelmakriteerejä. Maan ja sen elämän väittämistä jumalan luomiksi ei enää voi esittää tosiasiana, sillä se on “vastoin yleistä tieteellistä käsitystä ja historiallisia todisteita ja selitystä”.

[17. tammikuuta 2012]

Käännös: Marko Lakkala